Đặt hàng trực tuyến

Đặt hàng Online qua website: https://dungculambanhvn.com

Cách thức đặt hàng như sau:

Bước 1: Ấn chọn xem sản phẩm bạn quan tâm và muốn mua.

Bước 2:  Nếu ưng sản phẩm đó thì chọn nút “ Mua hàng” nếu bạn chỉ chọn mua 1 sản phẩm.

Hoặc bạn ấn nút “ Thêm vào” nếu bạn muốn mua thêm sản phẩm, bảng hiện ra bạn chọn” Tiếp tục mua hàng”

Bước 3: Sau khi chọn đủ các sản phẩm bạn cần mua, bạn kéo chuột lên đầu website và chọn vào “ Giỏ hàng”.

Bước 4: Tiến hành tiền thông tin  tên, số điện thoại, địa chỉ, chọn hình thức giao hàng và viết thêm ghi chú cho các sản phẩm bạn muốn mua.

Lưu ý: Ghi đúng và đầy đủ để việc liên lạc và giao hàng được thuận tiện hơn.

Đặt hàng Online qua Facebook: https://dungculambanhvn.com

Cách thức đặt hàng như sau:

Bước 1:

Bước 2: 

Bước 3:

Bước 4:

Lưu ý: Ghi đúng và đầy đủ để việc liên lạc và giao hàng được thuận tiện hơn.